Nhắn tin Facebook Nhắn tin Skype Nhắn tin Zalo

Quyền Và Trách Nhiệm Của Các Bên

8 Tháng Tám 2021

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VINPARKING

1. Có trách nhiệm chính về kỹ thuật, chất lượng thiết bị, đảm bảo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.

2. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc đầu vào thiết bị và toàn bộ những chứng từ hóa đơn trước pháp luật.

3. Cam kết về trách nhiệm bản quyền của sản phẩm cung cấp. Mọi tranh chấp khiếu kiện về phần mềm Công Ty Vinparking phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

4. Có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thành thạo các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý bãi xe. Sau khi lắp đặt, Công Ty Vinparking cử nhân sự vận hành thiết bị cho đến khi hoạt động ổn định (từ 01 ngày trở lên) để bàn giao.

5. Khi hệ thống có bất kỳ sự cố xảy ra phải có phương án giải quyết cấp bách, cam kết không gây ùn tắc hệ thống.

6. Công Ty Vinparking có quyền yêu cầu thanh toán giá trị thiết bị và khối lượng xây lắp hoàn thành theo đúng Hợp đồng.

7. Công Ty Vinpnarking có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

1. Có trách nhiệm kiểm tra thiết kế, nghiệm thu và thanh toán chi phí lắp đặt hệ thống.

2. Chịu trách nhiệm bảo quản và bảo vệ toàn bộ những thiết bị, linh phụ kiện kèm theo. Cung cấp nguồn điện tại vị trí lắp đặt cho.

3. Không được sử dụng các thiết bị trong hệ thống vào mục đích khác với mục đích ban đầu thỏa thuận.

4. Có quyền tạm dừng, thu hẹp hoặc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả nếu Công Ty Vinparking cung cấp vật tư, thiết bị, thi công lắp đặt vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường.

5. Có quyền không thanh toán giá trị khối lượng công việc không đảm bảo chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý.

6. Có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật.

7. Có quyền đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.